Typoszereg wirników do wentylatorów przem.

Wirniki od Φ250mm do Φ1500mm

Koła chlodzące do wentylatorów

Typoszereg korpusów pomp

Zawór do cystern

korpus

linki